Voorwaarden
 • ALGEMENE VOORWAARDEN
  Behalve anders overeengekomen, zijn onderhavige clausules en voorwaarden de enige die tussen de koper en de verkoper werden afgesloten, niettegenstaande alle tegenstrijdige bepalingen die op de bestelbons of andere documenten uitgaande van de koper, zouden voorkomen.

  Het feit dat de koper onze algemene voorwaarden niet ontvangen heeft in zijn moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing, behalve wanneer hij ten gepaste tijde zou verzocht hebben om de vertaling ervan te krijgen.

  De leveringstermijnen zijn niet bindend.  Ze vangen slechts aan bij ontvangst van een regelmatige en volledige bestelling.  Het niet-naleven van de vermelde leveringstermijn kan in geen geval ingeroepen worden tot schade vergoeding of verbreking van de handelsovereenkomst.  Heirkracht en overmacht geven onze onderneming het recht tot totale of gedeeltelijke verbreking van de bestelling of om de uitvoering ervan uit te stellen zonder opzeggingstermijn, noch vergoeding.

  De geleverde koopwaar blijft onze eigendom tot de volledige prijs werd betaald.  Enkel het Belgisch Recht is van toepassing op onderhavige verkoopsvoorwaarden en de juridische relatie die eruit voortvloeien.  Enkel de rechtbank te Dendermonde is bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.

  Artikels waarvan de prijs niet vermeld is, kunnen enkel besteld worden na telefonische of electronische aanvraag hiervan.

 • BETALINGSCONDITIES : enkel contante betaling bij levering 

 • LEVERINGSVOORWAARDEN prijzen zijn exclusief transportkost, deze wordt doorgegeven per email en zijn afhankelijk van de geografische ligging van het leveradres.

 • LEVERING wordt enkel doorgevoerd na ontvangst van uw betaling. De levering vindt plaats op de afgesproken plaats.  Werd er geen plaats bepaald dan gebeurt de levering ten huize van de verkoper.  De goederen worden steeds vervoerd op risico en op kosten van de koper
 • LEVERTERMIJN : In wezen hebben wij de artikelen die vermeld staan op onze online-shop op voorraad, indien niet, zullen wij trachten deze te leveren in de kortst mogelijke tijd (afhankelijk van de beschikbaarheid bij onze leverancier). In een aanvullende e-mail zullen wij u de verwachte levertijd meedelen.
 • VERZENDING : Van zodra het volledige bedrag is overgeschreven op onze rekening en het artikel bij ons op voorraad is, wordt het direct toegezonden. U ontvangt  van ons een e-mail, waarin wij aangeven wanneer uw bestelling precies wordt verzonden.
  U kan ook de bestelling bij ons zelf afhalen (na afspraak via telefoon of email) waarbij u verzendkosten vermijdt.
  Een routebeschrijving kan u aanvragen vanaf uw woonplaats via www.mappy.be (een handig tooltje).
 • NIET TEVREDEN : indien u om een of andere reden niet tevreden bent over het geleverde product, vragen wij u zo spoedig mogelijk, (binnen vijf werkdagen) via e-mail het eventuele probleem aan ons kenbaar te maken . U ontvangt dan van ons een e-mail terug, waarin staat hoe en volgens welke modaliteiten het artikel aan ons kan teruggestuurd worden. Zodra wij het artikel terug hebben ontvangen, in perfecte staat, maken wij het bedrag van het artikel over op uw rekening. Wij vergoeden echter geen verzendkosten en nemen geen verantwoording voor de risico‚Äôs van verzenden (diefstal, beschadiging enz..).Enkel schriftelijke klachten die werden ingediend binnen de vijf dagen na de levering, kunnen in aanmerking genomen worden.  De inbezitneming zonder voorbehoud van de koopwaar, geldt als aanvaarding ervan voor wat de zichtbare gebreken betreft.  Inzake verborgen gebreken beschikt de koper t.o.v. de verkoper, over een mogelijkheid tot voorziening die geregeld wordt door Art. 1641 van het B.W.
 • TRANSPORT EN/OF PORTOKOSTEN worden per mail of per telefoon doorgegeven.Deze worden bepaald volgens de geografische ligging van de klant tov het verzendingsadres, gewicht en omvang van de te leveren goederen. 
 • GARANTIES zijn volgens de garantievoorwaarden van onze leveranciers of de bij wet vastgelegde termijnen.